Czym jest konsolidacja kredytu i kto skorzysta z niej najbardziej?

czym jest konsolidacja kredytu
1000 667 DBS Finance

Osoby spłacające zadłużenia z co najmniej dwóch źródeł często zastanawiają się nad ich konsolidacją, dzięki której całe zadłużenie będą mogli spłacać w jednej, znacznie wygodniejszej racie. Dzięki temu zadłużony zyska pewność, że każda z jego należności będzie spłacana w odpowiednim terminie. Nie da się bowiem ukryć, że spłacanie jednocześnie wielu rat różnym instytucjom może być pod wieloma względami dość kłopotliwe i uciążliwe.

Czym jest konsolidacja?

Konsolidacja w wielu przypadkach jest jedną z możliwości, która znacząco ułatwi terminową spłatę wszystkich zaciągniętych zobowiązań, co w efekcie pozwoli na uniknięcie wielu niezbyt przyjemnych konsekwencji wynikających z braku regularnych spłat zadłużenia. Na czym polega konsolidacja kredytu? To nic innego, jak zaciągnięcie kolejnego zadłużenia,  które przeznaczone zostanie na spłatę całości bądź części posiadanych zobowiązań wobec instytucji finansowych. W zdecydowanej większości przypadków zasady konsolidacyjnego kredytu są niemal takie same, jak w pozostałych, czyli:

  • wymaga zawarcia pisemnej umowy pomiędzy kredytobiorcą a instytucją finansową,
  • posiada określone oprocentowanie,
  • wymagane jest regularne uiszczanie płatności w ustalonej w umowie wysokości.

Tym, czym kredyt konsolidacyjny różni się od pozostałych jest fakt, że środki pochodzące z niech nie wpływają bezpośrednio na rachunek bankowy kredytobiorcy, ale na konta instytucji finansowych, na rzecz których zadłużenie ma zostać spłacone. Tym samym to instytucja udzielająca kredytu konsolidacyjnego staje się jedynym wierzycielem dłużnika.

Czy kredyt konsolidacyjny jest opłacalny?

Wielu dłużników zastanawia się nad tym, czy konsolidacja się opłaca i czy w ich przypadku jej zastosowanie będzie przynosiło wiele korzyści. Tak naprawdę jest ona niezwykle korzysta w wielu przypadkach, dlatego też sięgnięcie po nią w przypadku osób założonych wieloma kredytami i pożyczkami, powinno zostać bardzo poważnie rozważone. Dużą zaletą kredytu konsolidacyjnego jest fakt, że pozwala na znaczące zmniejszenie ciężaru comiesięcznych rat, poprzez zamianę kilku rat zadłużenia w jedną, zdecydowanie łatwiejszą i wygodniejszą do spłaty. To doskonałe rozwiązanie dla osób już zadłużonych, które jednak w dalszym ciągu z różnych powodów potrzebują dodatkowego zastrzyku gotówki. W takim przypadku istnieje możliwość przeznaczenia części wartości kredytu konsolidacyjnego na spłatę finansowych zobowiązań, a pozostałe środki mogą być przeznaczone na dowolny cel.

W jaki sposób mnożna skonsolidować zadłużenie?

Decydując się na rozwiązanie jakim jest kredyt konsolidacyjny należy mieć na względzie to, że nie wszystkie zobowiązania finansowe mogą zostać nim objęte. Konsolidacja nie obejmuje przede wszystkim chwilówek oraz zadłużeń powstałych w instytucjach pozabankowych. Dodatkowo w wielu przypadkach nie ma możliwości zastosowania konsolidacji zadłużenia, w przypadku którego występowały znaczące trudności w dokonywaniu spłaty (chodzi tu przede wszystkim o stałe opóźnienia w spłacie rat).