Leasing

Leasingi bankowe

Leasing stanowi formę dzierżawy wybranych aktywów przez leasingobiorcę (osoba fizyczna lub podmiot gospodarczy) w zamian za stosowną opłatę, która uiszczana jest na rzecz leasingodawcy, pozostającego ich właścicielem. Elastyczne warunki uzyskania tej alternatywnej formy finansowania, szybkość realizowanych procedur oraz brak konieczności angażowania pokaźnego kapitału sprawiają, że leasing jest skutecznym narzędziem zwiększającym potencjał rozwoju danego podmiotu. Umowy leasingowe najczęściej obejmują samochody, maszyny i urządzenia, transport ciężki lub nieruchomości.

leasing

Leasing finansowy i operacyjny

Podstawowy podział powyższej formy finansowania wyróżnia leasing operacyjny oraz leasing finansowy. Pierwszy typ pozwala na ujęcie wszelkich wydatków powiązanych z leasingiem w kosztach uzyskania przychodów, a obowiązek amortyzacji nakłada na leasingodawcę. Ewentualny wykup przedmiotu leasingu staje się możliwy wraz z wygaśnięciem umowy. Natomiast decydując się na leasing finansowy jako leasingobiorcy, zyskujemy możliwość włączenia danej pozycji do rejestru środków trwałych, a następnie samodzielnego dokonywania odpisów amortyzacyjnych. Przeniesienie własności ma miejsce z chwilą spłaty ostatniej raty.

Leasing konsumencki

Warto wspomnieć, iż z powyższej formy finansowania mogą skorzystać także osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej. Tzw. leasing konsumencki pozwala na dzierżawę wybranego towaru (np. telewizor, samochód, meble) przez wskazany w umowie okres w zamian za comiesięcznie regulowane raty. Wraz z końcem leasingu konsument zyskuje możliwość jego zakupu. Warto dodać, że nawet najlepszy leasing konsumencki wymaga ubezpieczenia wspomnianych towarów przed uszkodzeniem czy kradzieżą.

Oferta DBS Finance

Warunki wykupu przedmiotu leasingu, wysokość i termin spłaty poszczególnych rat czy opłaty za ewentualne opóźnienia to tylko niektóre elementy, na które należy zwrócić uwagę przy zawieraniu umowy. Mnogość rodzajów leasingu (operacyjny, finansowy, konsumencki, pośredni, bezpośredni) oraz wynikających z nich korzyści i zagrożeń, wymusza potrzebę gruntownej, rzetelnej analizy. DBS Finance to agencja finansowa łącząca kompleksową wiedzę, wieloletnie doświadczenie, pełne zaangażowanie oraz mobilność. Dysponując takim potencjałem, jesteśmy w stanie przedstawić Ci najkorzystniejsze opcje leasingu, które aktualnie dostępne są na rynku. Gruntownie sprawdzamy nie tylko wszystkie postanowienia zawarte w umowie, ale oceniamy również renomę i wiarygodność wybranej firmy leasingowej. Następie krok po kroku przeprowadzamy Cię przez wymagane procedury (m.in. ocena historii kredytowej, określenie zdolności kredytowej), tak aby finalnie wniosek o udzielenie leasingu został pozytywnie rozpatrzony.

Potrzebujesz porady? Skontaktuj się z nami!